PROJEKT POD KLUCZ

Projekt pod klucz jest rozbudowanym projektem kompleksowym. Do zakresu pracy projektanta, w ramach usługi nadzoru inwestorskiego należy:

 1. Opracowanie harmonogramu prac wykończeniowych.
 2. Opracowanie kosztorysu prac i elementów wykończeniowych oraz wyposażenia
 3. Przedstawienie wykonawcom założeń projektowych.
 4. Kontrolę postępu prac wykonawczych, ich jakości wizualnej i zgodności z projektem.
 5. Rozwiązywanie bieżących problemów projektowych związanych z prowadzonymi pracami, udzielanie wyjaśnień wykonawcom.
 6. Wprowadzanie ewentualnych zmian projektowych.
 7. Stały kontakt z firmami realizującymi prace wykończeniowe w trakcie realizacji wnętrza.
 8. Pomoc przy doborze ekip wykończeniowych.
 9. Pomoc przy zakupie materiałów i wyposażenia.
 10. Przez pomoc wskazaną w lit h i, rozumie się przedstawienie Zamawiającym ofert ekip wykończeniowych oraz ofert na zakup materiałów i wyposażenia wraz z informacjami (tj. np. dane kontaktowe, cena, zakres, warunki, terminy, dostępność).
 11. Logistykę zamówień oraz transportów.
 12. Koordynację prac związanych z procesem realizacji projektu.
 13. Weryfikację dostaw materiałów pod kątem ich zgodności z zamówieniem, warunkami technicznymi oraz terminem dostawy.
 14. Informowanie Zamawiających o postępie prac oraz podjętych decyzjach związanych z realizacją projektu
 15. Informowanie Zamawiających o zbliżających się terminach płatności za poszczególne dostawy materiałów wykończeniowych oraz prace wykończeniowe)