PROJEKT PODSTAWOWY

Projekt podstawowy, skupiony wyłącznie na funkcjonalności i podstawowych aspektach technicznych.

Wykonujemy inwentaryzację projektowanego lokalu – dokładny pomiar oraz dokumentację fotograficzną. Na podstawie tych informacji, pracujemy nad układem funkcjonalnym 2D (układy ścian i pomieszczeń, rozmieszczenie mebli i całego wyposażenia), z którego wyciskamy cały potencjał przestrzeni projektowanej i przedstawiamy go w kilku wariantach. Kolejnym etapem jest przygotowanie podstawowych projektów technicznych zawierających: projekt ścian, projekt sufitów, projekt posadzek, projekt hydrauliki, projekt elektryki.